Met betrekking tot de scheiding van de kalveren van hun moeder

In België worden kalveren momenteel bij de geboorte van hun moeder gescheiden. GAIA vraagt dat ze bij hun moeder mogen blijven tot ze minstens drie maanden oud zijn.

Met betrekking tot het vervoer 

De kalveren worden momenteel binnen twee weken na de geboorte naar verzamelcentra gebracht. GAIA vraagt dat dit transport zo laat mogelijk plaatsvindt, ten vroegste op de leeftijd van drie maanden.

Met betrekking tot het onderdak

De kalveren worden momenteel twee tot acht weken lang opgesloten in individuele hokken. GAIA vraagt dat de kalveren altijd in groepjes worden ondergebracht, met een toegang naar buiten (weiland), aangepast aan hun ethologische behoeften.

Niet enkel GAIA roept op tot vooruitgang. Zo beveelt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in haar rapport uit 2023 een aantal verbeteringen aan op het gebied van kweekomstandigheden en de duur van het contact tussen koeien en hun kalfjes.

Er zijn andere
kweekmethodes mogelijk

In Noorwegen en Zweden laten veel bioboeren hun kalveren één tot dertien weken bij hun moeder blijven. In Nederland laten sommige boeren hun kalveren een paar weken of zelfs maanden bij pleegkoeien (‘foster cows’).

Cow and calf love